Dyplom Uznania Ambasador Czystego Powietrza dla Telewizji Lubuszan

Podczas noworocznej gali organizowanej przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” Telewizja Lubuszan sp. z o. o. otrzymała wyróżnienie – ambasador czystego powietrza. Tytuł ten otrzymaliśmy za prowadzenie edukacji zdrowotnej związanej z przekazywaniem wiedzy na temat potrzeby ograniczenia szkodliwości niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.