Filharmonicy zagrali dla energetyków z okazji 45-lecia Elektrociepłowni „Zielona Góra”

W 2019 r. Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, obchodzi 45-lecie działalności. Z tej okazji elektrociepłownia postanowiła połączyć coroczne spotkanie wigilijne dla emerytowanych pracowników z uroczystym koncertem symfonicznym. Koncert odbył się 12 grudnia w objętej mecenatem PGE Energia Ciepła Filharmonii Zielonogórskiej.

Oficjalne obchody z udziałem przedstawicieli zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”, PGE Energia Ciepła jak również przedstawicieli władz miasta i województwa lubuskiego miały miejsce 25 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Przez dwa tygodnie na zielonogórskim deptaku została również wystawiona kolekcja archiwalnych zdjęć elektrociepłowni, gdzie mieszkańcy miasta mogli zobaczyć jakim zmianom ulegała przez lata swojego istnienia.

Podczas koncertu symfonicznego, pod batutą dyrektora Filharmonii Czesława Grabowskiego, pracownicy zielonogórskiej elektrociepłowni mogli wysłuchać utworów m.in.Strausa, Mozarta, Czajkowskiego i Brahmsa.

– Spotkania takie jak dzisiejsze, z osobami, które pracowały w elektrociepłowni na przestrzeni ostatnich 45 lat są najlepszym świadectwem silnej więzi łączącej pracowników z naszym zakładem. To dzięki pracy i zaangażowaniu pokoleń pracowników Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest dziś jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w kraju. Jesteśmy dumni, że możemy być mecenasem Filharmonii Zielonogórskiej i dzięki temu zaprosić naszych pracowników na tak szczególne wydarzenie jakim jest uroczysty wigilijny koncert symfoniczny – powiedział Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu i dyrektor generalny Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest jednym z niewielu zakładów w mieście tak silnie związanych z jego historią. Oddział jest nie tylko wytwórcą ciepła sieciowego i energii elektrycznej, ale również cenionym lokalnie pracodawcą. Dla wielu zielonogórzan był to jedyny pracodawca w ich kilkudziesięcioletniej karierze zawodowej. Spółka kładzie duży nacisk na budowanie partnerskich relacji z pracownikami oraz cyklicznie poszukuje kandydatów do pracy w ramach programu Energetyczna Kariera.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” to producent ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybutor i jedyny dostawca ciepła do systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze. EC Zielona Góra jest spółką dbającą o środowisko naturalne. Całość energii elektrycznej i ponad 90 procent ciepła jest wytwarzane w bloku gazowo – parowym zasilanym gazem ziemnym ze złóż krajowych. Pozostałą ilość ciepła Elektrociepłownia produkuje w nowoczesnych kotłach gazowo – olejowych, gdzie gaz jest paliwem podstawowym. Ciepło i energia elektryczna wytwarzana jest w sposób skojarzony, wysoce efektywnie i ekologicznie.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Po integracji aktywów ciepłowniczych, od stycznia 2019 r. do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni – W Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, Lublinie i Rzeszowie, należących wcześniej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). W wyniku integracji, PGE Energia Ciepła jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą  ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju.