Historia turystyki

Historia turystyki

Historia turystyki

Podróże od zawsze towarzyszyły człowiekowi, stąd początków turystyki możemy upatrywać już w epoce starożytności. Jak się bowiem okazuje już wtedy funkcjonowała turystyka, choć może nie była określana dokładnie takim pojęciem jak we współczesnym znaczeniu. Podróże były bowiem nieodłącznym elementem wielu starożytnych ludów i cywilizacji. Warto wspomnieć w tym miejscu chociażby o ludach koczowniczych, które żyły właśnie podróżując i przenosząc się z miejsca na miejsce. Ludzie także podróżowali by brać udział w różnych ważnych wydarzeniach, na przykład w obchodach świąt religijnych bądź podziwiać okazałe budowle. Starożytni Grecy najczęściej podróżowali do wyroczni, celem wypraw była również świątynia Zeusa. Kolejne epoki przyniosły również wędrówki ludów. W średniowieczu oraz w renesansie bardzo popularne były na przykład pielgrzymki chrześcijan do Rzymu, Ziemi Świętej oraz innych miejsc religijnych. Ogromne znaczenie dla turystyki niewątpliwie miało także odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.

About