Kierować pracą hotelu

Kierować pracą hotelu

Kierować pracą hotelu

Prowadzenie działalności hotelarskiej może być bardzo ciekawą drogą kariery zawodowej. Nawet wówczas, gdy kierowany hotel wcale nie należy do zarządzającego. Zdobycie zaufania właściciela i uzyskanie statusu menadżera już samo w sobie jest osiągnięciem i wyróżnieniem. Aby można było ubiegać się o to stanowisko, należy przejść jedną z dwóch dróg.
Pierwszą z nich jest dłuższa, zazwyczaj kilkuletnia praca w danym miejscu i pokonywanie kolejnych szczebli w hierarchii zatrudnienia. Liczy się tutaj zaangażowania w pracę i poświęcenie wykonywanym obowiązkom. Innym sposobem na zatrudnienie na stanowisku menadżera jest aplikowanie o pracę w nowym miejscu. W takiej sytuacji konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniego doświadczenia.
Menadżer powinien znać języki obce, mieć wysoką kulturę osobistą oraz charakteryzować się komunikatywnością. Do jego zadań należy między innymi nadzorowanie pracowników różnych działów, rozwiązywanie problemów, a często także szukanie nowych klientów i wdrażanie własnych pomysłów na promocję zarządzanego obiektu.

About