Nie każdy hotel jest hotelem

Nie każdy hotel jest hotelem

Nie każdy hotel jest hotelem

Według polskiego prawa w ramach działalności hotelarskiej można zapewniać różne rodzaje usług. Pod pojęciem obiekt hotelowy nie należy bowiem rozumieć jedynie hotelu, czyli miejsca świadczącego określone usługi na wyznaczonej powierzchni. W tym samym zakresie znaczeniowym umieszczone są również między innymi hostele, pensjonaty, a nawet pola kempingowe czy schroniska.
Tym co różni poszczególne rodzaje obiektów hotelowych jest przede wszystkim zakres świadczonych usług oraz liczba dostępnych pokoi lub miejsc do spania. O hotelu można mówić wówczas, gdy jego właściciel zapewnia co najmniej dziesięć pokoi. Pensjonat z kolei może być mniejszy, ponieważ wymaganych jest ich tam siedem.
Poszczególne odmiany hotelarskiej działalności różnią się od siebie także oznaczeniami, na podstawie których klient może zorientować się o zakresie i poziomie świadczonych usług. Są to gwiazdki przyznawane za prowadzenie działalności. Ich skala jest trzy-, cztero- lub pięciostopniowa. Wszystko zależy od formy prowadzonej działalności.

About