Ruch turystyczny

Ruch turystyczny

Ruch turystyczny

Dla większości miast ruch turystyczny jest niezwykle ważny, bowiem daje on znaczące dochody. Obecnie najwięcej wszystkich podróży odbywamy głównie w celach wypoczynkowych, nie brakuje jednak także osób podróżujących w celach religijnych, zdrowotnych czy biznesowych. Niewątpliwie jednak to właśnie turystyka wypoczynkowa ma największą popularność i jest w stanie przynosić dość wysokie dochody. Zjawisko to ma także ogromny wpływ na gospodarkę, bowiem to właśnie turystyka pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszania bezrobocia oraz na ogólny rozwój przedsiębiorczości. Powstają więc nie tylko coraz to nowe biura podróży, ale również i gospodarstwa agroturystyczne, w których coraz chętniej wypoczywamy, zarówno latem, jak i zimą. Podróżowanie i ruch turystyczny może mieć jednak również negatywny wpływ, przede wszystkim na otaczające na środowisko. Wzmożone podróże przyczyniają się przede wszystkim do zanieczyszczenia powietrza oraz wód. Wciąż jednak są wspierane działania mające na celu ochronę środowiska, polegające na budowie wodociągów czy oczyszczalni ścieków.

About